Webinar "wykorzystanie neurolingwistycznego programowania (NLP) w pracy nauczyciela"

Waldemar Borowski

Wykładowca w Akademii Biznesu w Dąbrowie Górniczej na studiach podyplomowych dla nauczycieli.
W latach 2014 -2018 zrealizował ponad 1200 godzin w formie rad szkoleniowych, kursów, warsztatów dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowo–wychowawczych.
Autor i współautor szkoleń grantowych dla nauczycieli w Bielsku-Białej i w WSB w Dąbrowie Górniczej, pedagog nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem trener, kurator społeczny Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej,

W latach 2013-2018 współautor kursów dla nauczycieli w zakresie kursu kwalifikacyjnego z zarządzania w oświacie, bezpieczeństwa w szkole /placówce oświatowej, kierowników wypoczynku, wycieczek szkolnych, ewaluacji pracy szkoły, stosowania prawa oświatowego, ochrony danych osobowych.

Współautor szkoleń i kursów dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych w zakresie zarządzania i sprawowania kontroli zarządczej.

Agenda

TEMAT

Wykorzystanie neurolingwistycznego programowania (NLP) w pracy nauczyciela


HARMONOGRAM

 1. 1. Neurolingwistyczne programowanie

  ·     rozszyfrowanie skrótu NLP

  ·     entuzjaści jak :Richard Bandler i John Grinder

  2. Wzorce komunikacji werbalnej i niewerbalnej

  ·     wywieranie wpływu na ludzi -Milton Erickson

  ·      wzorce komunikowania

  3. Język w pracy nauczyciela

  -  dwa poziomy języka

  - magiczne słowa i konstrukcje zdaniowe

  -perswazja

  4. Praca z uczniem na lekcji

  -  reakcja umysłu ucznia na słowo

  -  zachowania emocjonalne

  - skuteczne interwencje nauczyciela

  - osobista skuteczność nauczyciela

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]