Registration required

Mr Daniel Ogonowski

Absolwent filologii polskiej, nauczyciel, trener i edukator ośrodka doskonalenia nauczycieli.
Trener metod efektywnej nauki. Autor programów szkoleń, podręczników i materiałów dydaktycznych z zakresu psychologii uczenia się.
Jego dorobek szkoleniowy to kilka tysięcy godzin warsztatów prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podczas szkoleń skupia się zarówno na przekazywaniu praktycznych narzędzi do pracy z uczniami, jak i wzbudzaniu wśród uczestników motywacji do samodzielnego poszerzania wiedzy.

If you already registered to this room please use your personal link from registration confirmation email to enter the event.*If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

Email has been sent

[message]

Click here if you're the host