Webinar "Szkoła nie musi być nudna, czyli o wykorzystaniu narzędzi, programów i aplikacji multimedialnych"

Marta Koplejewska

z wykształcenia fizyk, oligofrenopedagog.
Wykładowca akademicki oraz popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych. Od 2009 roku związana z oświata, zbiera doświadczenie na wszystkich szczeblach nauczania.
Oprócz doświadczenia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia dokumentacji dotyczącej organizacji procesu edukacyjnego. Na co dzień związana z Zespołem Placówek-Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Udowadnia, iż nie ma barier w zdobywaniu szczytów dla osób z niepełnosprawnością i tylko holistycze podejście może przynieść wielkie sukcesy. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej wielką pasją.
Lubi nowe wyzwania oraz stosuje niekonwencjonalne metody nauczania czego potwierdzeniem jest uzyskiwanie wysokich lokat przez e podopiecznych.
Pracę traktuje bardzo odpowiedzialnie, a zdobyta wiedza i uśmiech dziecka jest dla niej największą nagrodą.

Agenda

TEMAT

Szkoła nie musi być nudna, czyli o wykorzystaniu narzędzi, programów i aplikacji  multimedialnych na zajęciach lekcyjnych.


HARMONOGRAM

 1. 1.    Co najbardziej lubią uczniowie? Czyli słów kilka jak zachęcić ich do współpracy                     i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.
  2.    Omówienie zalet  wynikających z wykorzystywania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i programów  komputerowych podczas lekcji.
  3.    Omówienie zasady działania programu  Kahott! – wspólna gra.
  4.    Aplikacja Plickers - zasada działania.
  5.    Aplikacja, Mentimeter – czyli jak zaangażowani są nasi uczniowie w trakcie zajęć?
  6.    Wykreślana i krzyżówka w 5 minut…jak ją stworzyć?
  7.    Każdy z nas może zostać Milionerem… zagraj i Ty.
  8.    Gdzie szukać inspiracji na każdą lekcji i sprawić by lekcje nie były nudne.

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]