Webinar "TRENER EFEKTYWNEJ NAUKI: Techniki przyspieszonego czytania ze zrozumieniem, poziom 2"

Mr Daniel Ogonowski

Absolwent filologii polskiej, nauczyciel, trener i edukator ośrodka doskonalenia nauczycieli.
Trener metod efektywnej nauki. Autor programów szkoleń, podręczników i materiałów dydaktycznych z zakresu psychologii uczenia się.
Jego dorobek szkoleniowy to kilka tysięcy godzin warsztatów prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podczas szkoleń skupia się zarówno na przekazywaniu praktycznych narzędzi do pracy z uczniami, jak i wzbudzaniu wśród uczestników motywacji do samodzielnego poszerzania wiedzy.

Agenda

TEMAT

TRENER EFEKTYWNEJ NAUKI: "Techniki przyspieszonego czytania ze zrozumieniem, poziom 2"


HARMONOGRAM

  1. - jak sprawdzać tempo czytania i poziom zrozumienia tekstu

    - ćwiczenia przyspieszające czytanie (na poziomie średnio zaawansowanym)

    - techniki czytania ze zrozumieniem - czytanie aktywne, metoda słów-wytrychów

    - mapy myśli jako narzędzie pomiaru stopnia zapamiętania tekstu

    - techniki pamięciowe usprawniające czytanie ze zrozumieniem

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]