Webinar "Szkolenie dla dyrektorów szkół - z podstaw zastosowania platformy edukacyjnej w nauczaniu"

Mr Radosław Śliwka

Szkolenie poprowadzi szef Działu Rozwoju Platformy Edukacyjnej;
doświadczony nauczyciel szkół średnich i policealnych;
lektor j. angielskiego ogólnego, IT, biznesowego;
fascynat metod CAT/CAL /komputerowego wspomagania nauczania / uczenia się /;
trener z zakresu obsługi produktów edukacyjnych on-line....

więcej o prowadzącym - LinkedIn:
https://pl.linkedin.com/in/radosław-śliwka-a4b71922

Agenda

CZAS TRWANIA
czwartek  w godz. 18.00-19.30

DATY SZKOLENIA
25.01.2018  TERMIN I
1.02.2018    TERMIN II

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli/dyrektorów szkół.

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników szkolenia z kluczowymi aspektami wykorzystywania platform edukacyjnych wraz z ich podstawowymi funkcjonalnościami - na przykładzie platformy  Edumaster.pl

CZAS TRWANIA

około 1 godz. 30-45 min.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do wzięcia udziału w szkoleniu zalecamy:
-  wykorzystanie komputera/laptopa min. średniej klasy ze stabilnym dostępem do Internetu (prędkość download: 4 Mbit/s wzwyż),
- przeglądarkę internetową Google Chrome LUB Mozilla Firefox (w uaktualnionej wersji),
- zaktualizowaną do najnowszej wersji wtyczkę Flash Player w wybranej przeglądarce,
- głośniczki lub słuchawki /ew. zestaw słuchawkowy/

UWAGA:
Nie polecamy - do uczestnictwa w szkoleniu - używania urządzeń mobilnych i/lub tabletów /smartphone'ów ze względu na zbyt małą przekątną ekranu takich urządzeń wymaganą do celów szkoleniowych.

TEMATYKA

Informacje ogólne o typach platform edukacyjnych dostępnych na polskim rynku edukacyjnym.
Korzyści i zagrożenia wynikające z wykorzystywania platform w procesie edukacyjnym.
Tworzenie własnych treści VS wykorzystanie  treści gotowych - plusy i minusy
Zadania zamknięte VS zadania otwarte - plusy i minusy
Ćwiczenia PRAKTYCZNE - WARSZTATY:
Przykłady podstawowych funkcji platformy:

a) Tworzenie grupy
b) Zadawanie zadania ORAZ Tworzenie testu
c) Rozwiązywanie zadania jako uczeń
d) Przeglądanie raportu zbiorowego jak i wyników indywidualnych zadania
e) Otrzymanie darmowego dostępu testowego do platformy dla nauczycieli i uczniów całej szkoły - wypełnienie formularza.
Pytania uczestników i odpowiedzi.

* Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

Email has been sent

[message]