Webinar "Jak pokierować i jak pracować z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością intelektualną"

Marta Koplejewska

z wykształcenia fizyk, oligofrenopedagog.
Wykładowca akademicki oraz popularyzatorka nauki w Uniwersytetach Dziecięcych. Od 2009 roku związana z oświata, zbiera doświadczenie na wszystkich szczeblach nauczania.
Oprócz doświadczenia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia dokumentacji dotyczącej organizacji procesu edukacyjnego. Na co dzień związana z Zespołem Placówek-Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, deficytami rozwojowymi oraz w normie intelektualnej. Udowadnia, iż nie ma barier w zdobywaniu szczytów dla osób z niepełnosprawnością i tylko holistycze podejście może przynieść wielkie sukcesy. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej wielką pasją.
Lubi nowe wyzwania oraz stosuje niekonwencjonalne metody nauczania czego potwierdzeniem jest uzyskiwanie wysokich lokat przez e podopiecznych.
Pracę traktuje bardzo odpowiedzialnie, a zdobyta wiedza i uśmiech dziecka jest dla niej największą nagrodą.

Agenda

TEMAT

Jak pokierować i jak pracować z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w celu przystosowania go do życia z otoczeniem


HARMONOGRAM

 1. Przepisy regulujące prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 2. Stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do ich rozwoju.
 3. Czynniki środowiskowe wpływające na jakość życia i przystosowanie u dzieci i młodzieży.
 4. Czynniki związane z cechami osobowymi dziecka wpływające na jakość życia i przystosowanie u dzieci i młodzieży.
 5. Metody i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnymi w celu ułatwienia im funkcjonowania w społeczeństwie.

  * Required fields

  If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

  The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

  Email has been sent

  [message]